قیمت اکستنشن مژه و کاشت مژه

  • خدمات مژه با پرسنل حرفه ای
  • ( بیش از ۵ سال سابقه کار )
اکستنشن کلاسیک
۶۸۰ ت

در این تکنیک یک تار مژه مصنوعی (الیاف) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می گیرد و به مژه خود فرد بلندی و حالت فر می دهد .

اکستنشن کلاسیک ابریشمی
۷۸۰ ت

در این تکنیک یک تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می گیرد و به مژه خود فرد بلندی و حالت فر می دهد .

اکستنشن والیوم اسپایکی و گربه ای
۸۸۰ ت

در تکنیک گربه ای چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و مژه های فرد دارای حجم متوسط ، بلندی و حالت فر می شود . این مدل به چشم حالت کشیده می دهد .

اکستنشن مگاوالیوم اسپایکی و گربه ای
۹۸۰ ت

در این اسپایکی چند تار مژه مصنوعی(ابریشمی) به صورت اسپایک روی یک تار مژه طبیعی اضافه می شود . مژه های فرد بلندی و حالت فر به خود می گیرد و به صورت ریمل خورده دیده می شود.

اکستنشن والیوم فانتزی و عروسکی
۸۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و مژه های فرد دارای حجم متوسط ، بلندی و حالت فر می شود . این مدل به چشم حالت درشتی و کشیدگی می دهد .

اکستنشن مگاوالیوم فانتزی و عروسکی
۹۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و مژه های فرد دارای حجم پر، بلندی و حالت فر می شود . این مدل به چشم حالت درشتی و کشیدگی می دهد .

اکستنشن والیوم خط چشمی L
۸۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می گیرد و مژه های فرد دارای حجم متوسط ، بلندی ، و حالت صاف رو به بالا می شود . این مدل به چشم ها حالت خط چشمی و کشیده می دهد .

اکستنشن مگاوالیوم خط چشمی L
۹۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می گیرد و مژه های فرد دارای حجم پر ، بلندی و حالت صاف رو به بالا می شود . این مدل به چشم ها حالت خط چشمی و کشیده می دهد .

اکستنشن کیم کارداشیان
۹۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) هم به صورت چند تار جدا از هم و هم به صورت اسپایک به طور تلفیقی روی تارهای مژه اضافه می شود و به مژه های فرد حجم متوسط ، بلندی و حالت فر به چشم ها می دهد . این مدل مژه ها نامنظم و کوتاه بلند هستند.

اکستنشن مگاوالیوم کیم کارداشیان
۱۱۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) هم به صورت چند تار جدا از هم و هم به صورت اسپایک به طور تلفیقی روی تارهای مژه اضافه می شود و به مژه های فرد حجم پر، بلندی و حالت فر به چشم ها می دهد . این مدل مژه ها نامنظم و کوتاه بلند هستند.

  • خدمات VIP با خانم آرزو
  • ( تمامی متریال آمریکای )
اکستنشن کلاسیک VIP
۸۸۰ ت

در تکنیک اکستنشن مژه VIP کلاسیک، یک تار مژه مصنوعی (الیاف) روی هر تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و به مژه‌های طبیعی شخص بلندی و حالتی فوق‌العاده می‌دهد.

اکستنشن کلاسیک ابریشمی VIP
۹۸۰ ت

در تکنیک اکستنشن VIP ابریشمی کلاسیک، یک تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی روی هر تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و به مژه‌های طبیعی فرد بلندی و حالتی متمایز می‌دهد.

اکستنشن والیوم اسپایکی و گربه ای VIP
۱۲۸۰ ت
در تکنیک گربه‌ای اکستنشن VIP والیوم، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی روی هر تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد و مژه‌های فرد دارای حجم متوسط، بلندی و حالتی کشیده می‌شود. این مدل به چشم حالتی جذاب می‌بخشد.
اکستنشن مگاوالیوم اسپایکی و گربه ای VIP
۱۳۸۰ ت
در روش اسپایکی مگاوالیوم، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی به صورت اسپایک روی هر تار مژه طبیعی اضافه و این تارهای مژه باعث می‌شود مژه‌ها دارای بلندی و حالت فری و به صورتی شبیه به مژه‌های ریمل خورده دیده شوند.
اکستنشن والیوم فانتزی و عروسکی VIP
۱۲۸۰ ت

در تکنیک اکستنشن VIP والیوم با حالت فانتزی و عروسکی، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی روی هر تار مژه طبیعی فرد قرار می‌گیرد. این تارهای مژه باعث می‌شوند مژه‌های فرد دارای حجم متوسط، بلندی و حالتی کشیده و درشتی باشند.

اکستنشن مگاوالیوم فانتزی و عروسکی VIP
۱۴۸۰ ت

در تکنیک اکستنشن مگاوالیوم با حالت فانتزی و عروسکی، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی روی هر تار مژه فرد قرار می‌گیرد. مژه‌های فرد دارای حجم پر، بلندی و حالتی درشت و کشیده باشند و به چشم حالتی عروسکی می‌بخشد.

اکستنشن والیوم خط چشمی L ال VIP
۱۳۸۰ ت

در این تکنیک چند تار مژه مصنوعی (ابریشمی) روی یک تار مژه طبیعی فرد قرار می گیرد و مژه های فرد دارای حجم متوسط ، بلندی ، و حالت صاف رو به بالا می شود . این مدل به چشم ها حالت خط چشمی و کشیده می دهد .

اکستنشن مگاوالیوم خط چشمی L ال VIP
۱۴۸۰ ت

در این تکنیک، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی روی هر تار مژه  فرد قرار می‌گیرد. این تارهای مژه باعث می‌شوند مژه‌ها دارای حجم پر، بلندی، و حالت صاف و به سمت بالا باشند و به چشم‌ حالت خط چشمی و کشیده می‌دهد

اکستنشن کیم کارداشیان VIP
۹۸۰ ت

در این تکنیک، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی به صورت چند تار جدا از هم و هم به صورت اسپایک به طور تلفیقی روی تارهای مژه اضافه می‌شود. مژه‌های فرد دارای حجم متوسط، بلندی و حالتی فوق‌العاده باشندکه به صورت نامنظم و کوتاه بلند ترکیب شده‌اند.

اکستنشن مگاوالیوم کیم کارداشیان VIP
۱۴۸۰ ت

در مگاوالیوم کیم کارداشیان، چند تار مژه مصنوعی با بافت ابریشمی به صورت چند تار جدا از هم و هم به صورت اسپایک به طور تلفیقی روی تارهای مژه اضافه می‌شود. این تکنیک باعث می‌شود مژه‌های فرد دارای حجم پر، بلندی و حالتی فوق‌العاده باشند.